ระบบสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” (RGJ Advanced Programme)

ทุนวิจัยต่อยอดรุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ธ.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 1 มิ.ย. 61

Log In

ท่านสามารถใช้ username และ password ของ Biodata ในการเข้าสู่ระบบได้
 
 
ลืมรหัสผ่าน
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมําชิก biodata ขอให้สมัครสมําชิกใหม่ โดยคลิกที่ Register