ระบบสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” (RGJ Advanced Programme)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 1 มิ.ย. 60

Log In

ท่านสามารถใช้ username และ password ของ Biodata ในการเข้าสู่ระบบได้
 
 
ลืมรหัสผ่าน
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมําชิก biodata ขอให้สมัครสมําชิกใหม่ โดยคลิกที่ Register